events
PLAY GROUP- CLASS 9 & 11 Read more..
ICSE Toppers
ICSE Toppers 2023-2024

Mahi Soni
95.6%

Prachi Bhaskar
94.0%

Somya
90.2%

Tanya Elizabeth Nathaniel
90.0%ICSE Toppers 2022-2023

Harsh Bhasney
93.0%

Vedant Rawat
93.0%

Darshan Sahu
91.0%

Vishal Singh
90.0%

Prakhar Gupta
90.0%

Nandini Sahu
89.40%ICSE Toppers 2021-2022

Ansh Shrivastav
94.80%

Mohd Saif
89.2%

Jai Rajpoot
88.0%ICSE Toppers 2019-2020

Prince Kaurav
95.40%

Nupur Gupta
92.0%

Aadil Khan
90.08%ICSE Toppers 2018-2019

Resham Jafri
89.2%

Abhi Verma
88.8%

Raksha Mangalam
88.8%

Ashutosh Mangalam
88.4%ICSE Toppers 2017-2018

Shristi Kaurav
97%

Haesh Yadav
95.40%

Dev Sahu
94.40%

Devashish Tiwari
94%ICSE Toppers 2016-2017

Shikha Gautam
90.0%

Shraddha Verma
89.0%

Anshul Saxena
89.0%

Rohit Pathak
87.0%

Shifa Qureshi
86.0%ICSE Toppers 2015-2016

Aman Kushwaha
94.0%

Rahul
93.6%

Vinayak Soni
91.4%

Pranjal Pratap Singh
91.2%

Shivam Gupta
90.4%ICSE Toppers 2014-2015

Vishesh Sejal Khare
86.6%

Siddhart Patel
77.6%

Gaurav Pal
75.4%

Prachi Srivastav
74.8%

Harsh Trivedi
73.4%ICSE Toppers 2013-2014

Piyush Verma
(89%)

Amrendra Patel
(88%)

Sammer Jharya
(83%)

Aditya Sachan
(81%)

Shilpi Tiwari
(80%)

Vivek Gautam
(78%)

Saurabh Patel
(78%)ICSE Toppers 2012-2013

Aditya Bansal
(84%)

Sakshi Agarwal
(83.6%)

Ritik Sahu
(77%)